SZKOLENIA

W ramach projektu zapewniamy 120 godzin szkoleń z języka angielskiego lub języka niemieckiego na trzech poziomach:
  • podstawowy: A1/A2
  • samodzielności: B1/B2
  • biegłości: C1/C2
Program szkoleń koncentrować się będzie na kształceniu ogólnych umiejętności językowych, niezbędnych do sprawnego posługiwania się językiem obcym i obejmuje rozwijanie czterech sprawności: mówienia, rozumienia ze słuchu, czytania i pisania oraz poszerzania słownictwa i znajomości gramatyki. Praca na zajęciach uzupełniana będzie indywidualną pracą uczestników projektu w domu.
  • Zajęcia odbywać się będą 1 lub 2 razy w tygodniu (w zależności od potrzeb) w godzinach rannych, popołudniowych lub w weekendy w grupach 12- osobowych. Jednorazowe zajęcia będą trwać nie dłużej niż 3 godziny lekcyjne (45min) dziennie.
  • Średni czas kursu dla grupy: 5-10 miesięcy.
  • Przed szkoleniami przeprowadzone zostaną testy znajomości języka.
  • W trakcie szkolenia uczestnicy będą wypełniać cykliczne egzaminy wewnętrzne oraz testy dla sprawdzenia poziomu nauczania.
  • Szkolenia prowadzone będą przez kadrę z odpowiednim wykształceniem i doświadczeniem trenerskim.
  • Min. wymagany poziom obecności uczestników na szkoleniach wynosi 80%.
  • Po zakończonych szkoleniach uczestnicy otrzymają zaświadczenie o odbyciu kursu.
Po zakończeniu szkolenia wszyscy Uczestnicy zostaną skierowani na egzamin zewnętrzny i uzyskają certyfikat potwierdzający poziomu biegłości językowej (zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ).