REKRUTACJA

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby, które łącznie spełniają poniższe warunki:
 • Uczą się, pracują lub zamieszkują (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) w na terenie województwa wielkopolskiego,
 • są w wieku 25 lat i więcej,
 • posiadają wykształcenie NIE WYŻSZE NIŻ ponadgimnazjalne (liceum ogólnokształcące, profilowane, technikum, uzupełniające liceum ogólnokształcące lub technikum, zasadnicza szkoła zawodowa).
Dodatkowe punkty i pierwszeństwo w udziale w projekcie uzyskają osoby:
 • z wykształceniem podstawowym (+10 pkt),
 • osoby niepełnosprawne z lekkim stopniem niepełnosprawności (3 pkt)
 • osoby niepełnosprawne ze znacznym stopniem niepełnosprawności (5 pkt)
 • Kobiety sprawujące opiekę nad dzieckiem lub osobą zależną (5 pkt)
Do projektu łącznie zostanie przyjętych 120 osób w tym:
 • 60 osób po 50 roku życia
 • 12 osób niepełnosprawnych
 • 60 osób pracujących
 • 50 osób bezrobotnych (w tym 12 osób długotrwale bezrobotnych)
 • 10 osób biernych zawodowo
Aby wziąć udział w projekcie należy wypełnić dokumenty rekrutacyjne dostępne w zakładce „Dokumenty”. „Aby wziąć udział w projekcie należy wypełnić dokumenty rekrutacyjne dostępne w zakładce „Dokumenty”. Następnie należy dostarczyć je do:

1. Szkoły Języków Obcych Program
ul. Fredry 1, 61-701 Poznań

lub

2. Biura Projektu
Wielkopolska Grupa Prawnicza Kozłowski, Maźwa, Sendrowski i wspólnicy sp.k.
ul. Grudzieniec 64, 60-601 Poznań
Po otrzymaniu zgłoszenia kandydatura zostanie zweryfikowana, a personel projektu skontaktuje się z Kandydatem do udziału w projekcie w celu umówienia ścieżki w projekcie.